برچسب: آسیب شناسی

دسترسی متن کامل – بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۷

مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،۱۳۸۶).
۲-۶٫تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه
یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده اند .
در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی ۵/۱ درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال ۲۰۰۵ به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،۱۳۸۴).
۲-۷٫ تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،۱۳۹۲).
۲-۸٫بیمه الکترونیکی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. با توجه به روند فناوری جدید در پردازش و تبادل داده ها، نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.
بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. بر اساس تعریفی دیگر، بیمه الکترونیک به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی است. در این تحقیق، بیمه الکترونیکی عبارت است از تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی که درخواست پیشنهاد، صدور، مذاکره و قرارداد آن به صورت آنلاین انجام شده و پرداخت حق بیمه، صدور، توزیع و فرآیند پرداخت خسارت، همگی به شکل آنلاین صورت می گیرد.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرار داد آنها منعقد می شود. با این که پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد، اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نمایند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹٫پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی
در ابن قسمت به بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی پرداخته شده است :
۲-۹-۱٫فرهنگ سازی
بستر سازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کارگیری آن سریع تر و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲٫آسیب شناسی
باید مشکلات و موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۳٫درگیری کلیه افراد صنعت بیمه
باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۹-۴٫کوچک سازی ساختار سازمانی
همان طور که در قسمت های قبل در بحث مکان شناسی شرکت های بیمه عنوان شد، خارج نمودن فعالیت های غیر ضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای به کارگیری این نوآوری در برون سپاری است . فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشان دهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت غیر متمرکز در آمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰٫شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی
برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی بیمه الکترونیکی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
۲-۱۰-۱٫رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)
تهیه، تدوین و اجرای طرح های بیمه الکترونیکی نیازمند سرمایه گذاری و نوآوری است. در جهت توسعه و گسترش این امر باید با نگرش و دیدگاه خاصی، نسبت به کارآیی و اثرات آن توجه و برنامه ریزی نمود تا بتوان بخش های مختلف صنعت بیمه را اصلاح کرد. مدیرتی کلان باید دیدگاه فناوری را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۲٫ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی
برای گسترش بیمه الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی[۲۹] در صنعت بیمه ضروری و حیاتی است. این امر، شامل فراهم نمودن سرویس های ارتباط راه دور و ایجاد بستر مناسب ارتباطی و مخابراتی برای دسترسی سریع و راحت کاربران به شبکه است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۳٫آمادگی زیر ساخت سازمانی
موفقیت بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه مستلزم حمایت یک چارچوب سازمانی مناسب از توسعه الکترونیکی بیمه است، چرا که عامل مهمی مانند سیاست ها و برنامه های مالی و ضمانت اجرایی آن بر اجرای مناسب بیمه الکترونیکی اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۴٫وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص
یکی از عوامل اساسی در موفقیت طرح بیمه الکترونیک، وجود نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نیز باید قابلیت و توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه ای را داشته باشند. به عبارت دیگر باید تمهیدات لازم برای آموزش و ارتقای سطح دانش مردم به منظور آشنایی و استفاده از بیمه الکترونیکی نیز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۰-۵٫وجود زیر ساخت حقوقی
بیمه الکترونیک بدون ایجاد امنیت و اعتماد برای مردم و شرکت های بیمه نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند. بنابراین، هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای دیجیتالی است. زیر ساخت های حقوقی لازم برای حمایت و اجرای بیمه الکترونیک عبارت است از:
ـ قانون بیمه الکترونیک: توانمند کردن صنعت بیمه برای رویه های اداری، کارکردها و خدمات آن به شکل الکترونیکی و دیجیتالی ،
ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات مشخص افراد ،
ـ قانون آزادی اطلاعات در صنعت بیمه: اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی و مشخص در صنعت بیمه،
ـ قانون امضای دیجیتال: شناسایی امضاها و اسناد دیجیتال و تشخیص هویت الکترونیکی و ارتباط و تعامل با شبکه بانکی در موارد مورد نیاز (عالیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).
۲-۱۱٫مخاطرات بیمه الکترونیک
توسعه بکارگیری بیمه الکترونیک توسط بیمه گران، ضمن ایجاد منافع فراوان برای فعالان این صنعت، مخاطراتی را نیز برای آنها به دنبال خواهد داشت. بکارگیری فناوری جدید این نیاز را به وجود می آورد که قوانین و اصول نظارت بر بازار بیمه مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر قوانین حاکم در نظارت بر بازار بیمه عمدتاً بر روش های سنتی فروش و خدمات بیمه ای استوار است، حال آنکه توسعه بیمه الکترونیک نیازمند بازنگری اساسی در قوانین مربوط به نظارت بر بازار بیمه است. رفع این خلأ قانونی، یکی از پیش شرط های مهم برای توسعه بیمه الکترونیک در کشور می باشد. مادامی که این پیش شرط برای توسعه بیمه الکترونیک محقق نگردد، ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با مخاطرات فراوانی برای بیمه گران همراه خواهد بود.
صنعت بیمه برای ورود به فعالیت های مربوط به خدمات الکترونیک، با مخاطرات دیگری نیز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمی که می توان به آن اشاره نمود، ریسک های متنوعی است که بیمه گران برای ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک با آن رو به رو هستند. برخی از این ریسک ها در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد (صدرائی،۱۳۸۶).
۲-۱۱-۱٫ریسک های معاملاتی[۳۰]
ریسک معاملاتی عمدتاً به ریسک تغییر و تحریف متون، اطلاعات و داده هایی که از طریق کامپیوتر میان بیمه گر و مشتریان رد و بدل می شود، مربوط است. به عنوان مثال شرایط مندرج در قراردادهای بیمه، پس از انعقاد قرار داد باید غیر قابل تغییر باشد، مگر با موافقت قبلی طرفین. بنابراین هیچ یک از طرفین نباید بتوانند این شرایط را تغییر دهند و یا مخدوش کنند. لذا شرکت های بیمه در معاملات الکترونیک خود باید تحقیق این مهم را بتوانند تضمین کنند. در حقیقت ریسک های معاملاتی ارتباط نزدیکی با ریسک امنیت تبادل اطلاعات میان شرکت بیمه و بیمه گذاران دارند. چنانچه تدابیر لازم جهت کاهش این ریسک اندیشیده نشود، این تهدید می تواند به شدت شیوه فروش و ارائه خدمات الکترونیک را مخدوش کند و یا به طور کلی این ریسک می تواند به اعتبار شرکت بیمه آسیب جدی برساند، خصوصاً زمانی که اختلاف میان شرکت بیمه و بیمه گذاران در این مورد به محاکم قضایی و مطبوعات کشیده شود(صدرائی،۱۳۸۶).

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر …

«از شرایط بندگی آن است که در همه معانی مشارکت طلبیده شود و میان غم و شادی و محبوب و مکروه فرق کرده نیاید» (همان، ۳۶۳).
«بندگان از برای آن باشند تا در حوادث خویشتن را سپر گردانند و آن را فایدهی عمر و ثمرهی دولت شمرند، هر چند نفاذ کار با اقبال مخدومان متعلق باشد و بندگان را آن محل نتواند بود که پیش کفایت مهمی بیوسیلت همّت مخدومان باز شوند که شرط این است که اگر در هنگام وقات فدا مقبول باشد خویشتن در میان نهند» (همان،۳۷۲).
«بر بندگان تقدیر لوازم عبودیّت و ادای فرایض طاعت واجب است و اگر توفیقی یابند بر آن عمرت چشم ندارند با آنکه سوابق کرامات و سوالف عواطف پادشاهانه بر خدمت بندگان رجحان پیدا روشن دارد و اگر هزار سال عمر باشد و در طلب رضا و تحری فراغ مستغرق گردانند هزار یک آن را شکر نتوانند گزارد» (همان، ۳۹۵).
نمونه ای از رابطه ملوک و اتباع در کلیله و دمنه :
«و هر که در درگاه، ملوک را ملازم گردد و تحمّل رنجهای صعب و تجرع شربتهای بدگوار تجنّب ننماید و تیزی آتش خشم به صفای آب حلم بنشاند و شیطان هوا را به افسون خرد در شیشه کند و حرص فریبنده را بر عقل رهنمای استیلا ندهد و بنای کارها بر کوتاه دستی رأی راست نهد حوادث را به رفق و مدارا تلقی نماید و مراد هر آینه در لباس هر چه نیکوتر او را استقبال کند» (همان،۶۵).
«امن رعیت به پادشاه و نظام کار مملکت به تقوی و عقل و ثبات و عدل و عمده حزم شناختن اتباع است و هر یک را در محل و منزلت او اصطناع فرمودن و بر مقدار هنر و کفایت ایشان تربیت کردن و متهم شمردن ایشان در باب یکدیگر چه اگر سعایت این در حقّ آن و از آن او در حقّ این مسموع باشد هرگاه که خواهند مخلصی را در معرض تهمت توانند آورد» ( منشی،۱۳۸۶: ۲۲۰).
«پادشاه موفق آن است که کارهای او به ایثار صواب نزدیک باشد و از طریق مضایقت دور نه کسی را به حاجت تربیت کند و نه از بیم عقوبت روا دارد و پسندیده تر اخلاق ملوک رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتکاران مرضی اثر» (همان، ۱۳۳).
۴-۳۱-۱٫ حقوق مردم بر ملوک
در کلیله و دمنه به حقوق رعیت بر ملوک برای حفظ و ثبات ملک تأکید فراوانی شده است. در باب سوم نقل شده است که وقتی که کبوترها اسیر دام صیاد شدند و به دستور رئیس خود به سمت لانه موش حرکت کردند، موش ابتدا می خواست بندهای پای رئیس کبوترها را پاره کند وی قبول نکرد و از دلایل حقوق کبوترها بر خود سخن گفت:
«ایشان را از آن روی بر من حقی واجب شده است و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزارند
و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد، و
مواجب سیادت را به ادا رسانید» (همان،۱۶۱).
و در جای دیگر به حقوق رعیت بر ملک را اینگونه بیان می کند:
هر یک را به فراخور لیاقت و توانایی به قدرت و منصبی برساند و عدالت را رعایت کند:
«از حقوق رعیت بر ملک آن است که هر یک را به مقدار مروت و یک دلی و نصیحت به درجه ای رساند و به هوا در مراتب تقدیم و تأخیر نفرماید و کسانی را که در کارها غافل و از هنرها عاطل باشد بر کافیان هنرمند و داهیان خردمند، ترجیح و تفضیل روا ندارند، که دوکار از عزایم پادشاهان غریب نماید: حلیت سر بر پای بستن و پیرایه پای بر سر آویختن و، یاقوت و مراورید را در سرب و ارزیز نشاندن در آن تحقیر جواهر نباشد لکن عقل فرماینده به نزدیک اهل خرد مطعون گردد و انبوهی یاران که دوربین و کاردان نباشد عین مضرت است و نفاذ کار با اهل بصیرت و فهم تواند بود نه به انبوهی انصار و اعوان» ( همان، ۶۸-۶۹).
«… نشاید که پادشاه خردمندان را به خمول اسلاف فرو گذارد و بی هنران را به وسایل موروث، بی هنر مکتسب، اصطناع فرماید. بلکه تربیت پادشاه بر قدر منفعت باید که در صلاح ملک از هر یک ببیند … و موش مردمان را هم در سرابه و هم خانه است چون موذی می باشد او را در خانه بیرون می فرستند و باز اگر چه وحشی و غریب است چون بدو حاجت و منفعت است به اکرامی هر چه تمام تر او را به دست آرند و از دست ملوک بر او مرکبی سازند».( منشی،۱۳۸۶: ۶۸-۶۹)
پادشاه نسبت به خدمتکاران باید مهربان باشد و حد اعتدال را رعایت کند:
«… پادشاه باید که خدمتکاران را از عاطفت و کرامت خویش چنان محروم ندارد که یکبارگی نومید گردند و به دشمنان میل کنند و چندان نعمت و غنیت ندهد که به زودی توانگر شوند و هوس فضول به خاطر ایشان راه جوید و اقتدا به آداب ایزدی کند و نص تنزیل عزیز را امام سازد … تا همیشه میان خوف و رجا روزگار می گذراند نه دلیری نومیدی برایشان صحبت کنید … و نه طغیان استغنا بدیشان راه جوید» (همان: ۹۳).
۴-۳۱-۲٫ حقوق ملک بر مردم
از حقوق پادشاه بر مردم:
۱- حق نعمت را ادا کنند ۲- کارهای خیر را بیان کنند ۳- زیردستان دلسوز و مهربان او وظیفه دارند که در رساندن نصایح زیادهروی کنند و در نصیحت محافظه کاری نکنند۴- بهترین کارها آن است که پایان پسندیده داشته باشد ۵- بهترین ستایش آن است که بر زبان بزرگان باشد ۶- همراهترین دوستان آن است که از دشمنی بپرهیزد و با داشتن تمام امکانات با دوست خویش برابری کند ۷- پسندیدهترین آیین آن است که به پرهیزگاری و عفت کشیده شود ۸- تواناترین آفریده آن است که سرمستی به او راه نیابد و سختی رنج بر وی غلبه نکند:
«از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران: گزارد حق نعمت و تقریر ابواب مناصحت است و از مشفقتر زیردستان اوست که در رسانیدن نصیحت مبالغت واجب ببیند و مراقبت جوانب مشغول نگردد و بهتر کارها آنست که خاتمت مرضی و عاقبت محمود دارد و دل خواه تر ثناها آن است که بر زبان گزیدگان و اشراف رود و موافقتر دوستان اوست که از مخالفت بپرهیزد و در همه معانی مواسا کند و پسندیدهتر سیرتها آن است که به تقوا و عفاف کشد و توانگرتر خلایق اوست که بطر نعمت بدو راه نیاید و ضجرت محنت بر وی مستولی نگردد که این هر دو خصلت از نتایج طبع زنان است» (منشی،۱۳۸۶: ۹۴-۹۵).
برهمه و خدمتکاران واجب است که نصیحت و خیرخواهی را بر پادشاه بیان کنند ومقدار دانش و رأی خودرابه پادشاه ارزانی دارند تا پادشاه کارگزاران خویش رابشناسد:
«… واجب است که بر کافه و حشم ملک که آن چه ایشان را فراز آید از نصیحت، باز نماید و مقدار دانش و فهم خویش معلوم رای پادشاه گردانند که ملک تا اتباع خویش را نیکو بشناسد و بر اندازه رأی و رویّت و اخلاص و مناصحت هر یک واقف نباشد از خدمت ایشان انتفاعی نتواند گرفت و در اصطناع ایشان مثال نتوان داد و … و هر که هست بر اندازه تربیت ازاو فایده توان گرفت. و عمده در همه ابواب اصطناع ملوک است» (همان، ۶۸).
۴-۳۲٫ آسیب شناسی نظام سیاسی
«… آفت ملک شش چیز است: حرمان و فتنه و هوا و خلاف روزگار و تنگ خویی و نادانی. حرمان آن است که نیک خواهان را از خود محروم گرداند و اهل رأی و تجربت را نومید فرو گذارد. فتنه آنکه جنگهای ناپیوسان و کارهای نااندیشه حادث گردد و شمشیرهای مخالف از نیام برآید. هوا مولع بودن به زنان و شکار و سماع و شراب و امثال آن. خلاف روزگار با قحط و غرق و حرق و آنچه بدین ماند؛ تنگ خویی، افراط خشم و کراهیت و غلو در عقوبت و سیاست؛ ونادانی تقدیم نمودن ملاطفت در مواضع مخاصمت و بکار داشتن مناقشت به جای مجاملت»( همان، ۸۰).
الف). نبود امنیّت
امنیّت یکی از مؤلفههای بسیار مهم برای پایداری نظام سیاسی است. امنیّت سیاسی، اقتصادی، قضایی و … اگر در جامعه ای وجود نداشته باشد ثروت و سرمایه انسان ها، کالاهای فرهنگی و…از آن جامعه به جامعه امنتر می گریزد. یکی دیگر از ناامنی سیاسی است اینکه انسان حقی در برابر گفتار و نوشتار خود منتظر عقوبت باشد، امری بسیار مخرب برای نظام سیاسی است (عزیزی، ۱۳۸۵: ۲۹۴).
«یکی از سکرات ملک آن است که همیشه خائنان را به جمال رضا آراسته دارد و ناصحان را به وبال سخط مأخوذ» (منشی، ۱۳۸۶: ۱۰۳).
«غافلتر ملوک آن است که بی گناهان از او ترسان باشند و در حفظ ممالک و اهتمام رعایا نکوشد و ویران تر شهرها آن است که در او امن کم اتفاق افتد» (همان، ۳۰۲).
۴-۳۳٫ اصول حاکم در زمان تیرگی روابط (جنگ)
جنگ همانند صلح از موضوعاتی است که دغدغه ادیان و مکاتب اندیشوران است امکان بروز جنگ در همه زمان ها و درهمه مراحل وجود دارد. بیشترین درجه استفاده از زور در جنگ میان دو یا چند دولت می باشد که درآن نیروهای مسلح طرف های مقابل، درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۰۰).
در کتاب موردنظر، جنگ را مذموم می داند ولکن گاهی به ناچار به وقوع می پیوندند درآن صورت بعضی از اصول را بررسی می کند:
الف). نکوهش جنگ و مدارا با دشمن
نصرالله منشی می گوید: از جنگ کردن بپرهیزید. دشمن را می توان در مدارا کردن و اندیشه درست داشتن به ذلت افکند:
«… دشمن را برفق و مدارا نیکوتر و زودتر مستأصل توان گردانید که به جنگ و مکابره. و از اینجا گفتهاند که «خرد به که مردی» که یک کس اگرچه توانا و دلیر باشد و در روی مصافی برود ده تن را، یا غایت آن بیست، بیش نتواند زد، اما مرد باغور دانا به یک فکرت ملکی پریشان گرداند و لشکری گران و ولایتی آبادان را در هم زند و زیر و رو کند…»(منشی ،۱۳۸۶: ۲۳۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.